Otroci in karate

Karate za otroke, čemu?

Vsako življenjsko obdobje oziroma zgodovinsko obdobje terja od človeka velik trud za samoohranitev in osebno rast. Kar se tiče otrok, ki dandanes doživljajo najrazličnejše pritiske in pa tudi razvade, je zelo pomembno jim priti na pomoč, med drugim tudi potom umetnosti borilnih veščin, to pa ne samo kot šport in tekmovalnost, katere doživljajo ogromno povsod in vedno, temveč posebnega načina življenja za zdravje, moč in notranji mir.

Na tej osnovi borilna veščina človeku omogoči rast duha, samodisciplino in red, gojitev ponižnosti in obenem poguma, globokega odkrivanja sebe in sveta ter trajnega ohranjanja psihosomatičnega zdravja.

V naši šoli dajemo prednost vsemu temu, obenem ne pripravljamo in pošiljamo otrok na tekmovanja, ker je to le relativnega pomena, vsaj za nas. Skušamo omogočit otrokom boljše življenje zato, da lahko potem skupaj zgradimo tudi boljši svet.

vpis karate za otroke3